نماد اعتماد الکترونیک
فروش اینترنتی انواع فرش ماشینی
clear-bug-div

معرفی انواع بافت‌ها

تعریف بافت و معرفی انواع بافت‌ها
تعریف بافت: از درگیری نخ تار (چله) و نخ پود (کنف) که در حالت‌ها و طرح‌های مختلفی ممکن است اتفاق بیافتد بافت حاصل می‌گردد.
با استقرار نخ پرز (نخ رنگ) بر روی نخ پود (کنف)، بافت خاب دار (فرش) به وجود می‌آید.

- تعریف شانه: وسیله ای است که توسط آن علاوه بر کوبش بافت و هدایت نخ چله و نخ خاب در راستای طولی بافت، تراکم تعداد نخ چله را در هر متر طولی مشخص می‌نماید.
- تراکم شانه: به تعداد شیارهای موجود در یک متر طولی شانه را تراکم شانه گویند. مثلا اگر در یک متر طولی شانه ۵۰۰ عدد شیار وجود داشته باشد به آن ۵۰۰ شانه می‌گویندو اگر ۳۲۰ عدد شیار وجود داشته باشد به آن ۳۲۰ شانه می‌گویند.
- تعریف تراکم پود: به تعداد پودهای بافت خورده (به کار رفته) در یک متر طولی بافت را تراکم پود گویند. بعنوان مثال اگر تعداد پودهایشمارش شده در یک متر طولی بافت ۱۰۰۰ عدد باشد تراکم پود در متر بافت مذکور را (تراکم ۱۰۰۰) گویند.
- تعریف تراکم پود پایل‌دار: به تعداد پودهای پایل دار بافته شده (به کار رفته) در یک متر طولی بافت را تراکم پورد پایل‌دار گویند.
- تعریف پایل: نخ رنگ (خاب فرش) را پایل گویند که به شکلهای و    بر روی کنف (پود) قرار گرفته است.
لازم به توضیح است که در معرفی انواع بافت‌ها دیاگرام‌های فقط یک لایه از بافت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه